Fenix Laminat Tezgah Fenix2629 Bronzo Doha

ipek bir kumaşa dokunma hissi veren FENIX tezgahlardan bronz mikro noktalı rengidir.

Fenix Brozo Doha 26329 Topline Tezgah

Ölçü: 4100x600x40mm

Fenix tezgah

Fenix Bronzo Doha 2629 Topline Tezgah

Ölçü: 4100x600x40mm